Az egyesületi tagság előnyei

 Menü Tagság Az egyesületi tagság előnyei
Fajtafenntartás, törzskönyvezés

Fajtafenntartásra, törzskönyvezési munka végzésére a tenyésztőszervezetek feljogosítottak. A tagsági viszony egyben törzskönyvezési igény bejelentés is, vagyis az egyesület tagjai törzskönyvezett egyedekkel rendelkeznek. A nemzetközi törekvések egyértelműsítik, hogy csak a törzskönyvi nyilvántartásban lévő egyedeknek van származása. A törzskönyvi ellenőrzés mértéke, kiterjedtsége egyben az adott ország állattenyésztési kultúrájának is mércéje. A tag részesévé válik a fajtafenntartó munkának, a fajta sikere egyben az Ő sikere is lesz!

Szaktanácsadás

Az egyesületi tagot igénye szerint közvetlen szaktanácsadással látjuk el, ami a tenyésztés minden mozzanatára kiterjed. Kiadványok sorát jelentetjük meg, amelyekkel elősegítjük a tagság szakmai felkészültségének gyarapodását.

Díjmentes tenyészállat-minősítés

Amennyiben az egyesületi tag lovával megjelenik a tenyészszemlén, tenyészállatát, vagy tenyészállat-jelöltjét az egyesület felkért bíráló bizottsága díjmentesen minősíti.

Pályázatokon való részvételi lehetőség

A fajták meghatározott körének tenyésztésével pályázhat, vagy előnyösebben pályázhat jól körülírt támogatási formákra.

Kiállításokon, tenyészszemléken való részvételi lehetőség

Tenyészállata minőségétől függően az egyesület támogatásával részt vehet regionális és országos, valamint nemzetközi kiállításokon, amivel piaci lehetőségeit és erkölcsi elismertségét javíthatja.

Előnyösebb szakmai megítélés

Egy szervezethez tartozás erkölcsi előnyét élvezheti, ami kedvezően hathat mindennapi munkájára, tenyésztési tevékenységére. Előnyösebb szakmai megítéléshez juthat partnerei részéről, ha egy tenyésztőszervezet támogatását és szaktudását tudhatja a háta mögött.

Aktív részvételi lehetőség az egyesület munkájában

A tagsági jogviszonyból következően javaslattal élhet az egyesületi munkát illetően, választhat és választhatóvá válik, így hatással lehet az egyesület működésére, céljai kialakítására, tervei megvalósítására.

Elérhetőség

   

Facebook