Hogyan lehetek tag?

 Menü Tagság Hogyan lehetek tag?
Mi a tagság legelső előnye?

Azok a tenyésztők, akik tenyészállataik törzskönyvi nyilvántartását kérik, célszerű, ha tagsági viszonyt kezdeményeznek a Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesületével. Jóllehet, a tenyésztőszervezetnek tagsági viszony létesítése nélkül is kötelessége a tenyészállatok törzskönyvi nyilvántartását elvégezni, ha a tulajdonos ezzel a kéréssel fordul hozzá, ám ez esetben ennek költsége minden tenyésztőszervezetnél nagyobb, mint a tagsági jogviszonnyal rendelkező tenyésztők esetében.

Mit kell tennem, hogy egyesületi tag lehessek?

A tagsági viszonyt kezdeményezőtől elvárás, hogy tájékozódjék az alapszabályban foglaltakról, és kötelessége az érintett fajta tenyésztési programjának betartása. A belépéskor erről nyilatkozik is a tagjelölt.

Az egyes fajták tenyésztési programjából következik, hogy a tagnak kötelezettsége az adatszolgáltatást naprakészen megtenni, és a tenyészállatokat köteles az egyesület bíráló bizottságával elbíráltatni. Ajánlott továbbá a kancák készségvizsgája is.

Mit kell kitöltenem?

A tagsági viszony kezdeményezése a Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete esetében két nyomtatvány kitöltésével kezdődik. Mindegyik megtalálható a Tagság menü Letölthető dokumentumok almenüpontjában is. Az egyik az „Állománybejelentő / tagsági viszonyt kezdeményező” lap. Az alapszabály a polgári törvényként vonatkozó részére tekintettel ugyanis kimondja, hogy tagsági viszonyt csak pónival/kislóval rendelkező személy létesíthet. (Pártoló tag lehet póni/kisló tulajdonlása nélkül is valaki, ha egyúttal az egyesület anyagi támogatását is vállalja.) Az „Állománybejelentő / tagsági viszonyt kezdeményező” lap mindig csak egy évre szól, ezért azt minden hónap januárjában szükséges megújítani.

Amennyiben a tagsági viszonyt kezdeményező a lótenyésztését valamilyen mezőgazdasági vállalkozás (például őstermelő, egyéni mezőgazdasági vállalkozó, Bt., Kft.) keretében végzi, úgy „Támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelem” elnevezésű nyomtatvány kitöltése is szükséges. A nyomtatvány kitöltése azért fontos, mert a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 43/2014. (XII.29) FM rendelet alapján a tenyésztőszervezetek az ’Állattenyésztési Alap’-ból a törzskönyvezés költségeinek fedezésére támogatást igényelhetnek minden KKV-jogállású egyesületi tag lovára. Itt a tag a kedvezményezett, de az egyesületen keresztül jut a pénzéhez, olyan formában, hogy lovai törzskönyvi nyilvántartását a nem KKV-jogállású tenyésztőkhöz mérten kedvezőbb szolgáltatási díjjal végzi az egyesület. Az ilyen helyzetű tenyésztők már minden bizonnyal rendelkeznek úgynevezett ügyfél-regisztrációs számmal (korábban EU-s regisztrációs számnak, MHV ügyfél-számnak hívták), mert feltehetően valamilyen közvetlen állami támogatást igénybe vesznek. A „Támogatott szolgáltatás igénybevételére irányuló kérelem” elnevezésű nyomtatvány kitöltése a 2014-2020 közötti támogatási ciklusban csak egyetlen alkalommal szükséges. Az egyesületek ezt a tenyésztési hatósággal auditáltatják, és a támogatási ciklus zárásáig érvényben áll.

Hová kell küldenem az egyesületi nyomtatványokat?


A két kitöltött és aláírt egyesületi nyomtatványt az egyesület címére kérjük megküldeni:


Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete
Debrecen
Böszörményi út 138.
4032

Mit kell tudni a tenyészetkódról és a tartási hely kódról?

A 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről előírja, hogy aki többek között lovat tart, az köteles a megyei (járási) kormányhivataltól úgynevezett tenyészetkódot és ahhoz tartási hely kódot kérni. Ma már egyre kevesebben vannak azok, akik e kódokkal nem rendelkeznek, így a nyomtatványok kitöltése nem okozhat nehézséget. Amennyiben valaki mégsem rendelkezik tenyészetkóddal, akkor azt a hatósági állatorvos közreműködésével meg kell kérnie. Az ehhez szükséges Tenyészet bejelentő lap (vagy szükség esetén Tenyészet módosító lap) illetve Tartási hely bejelentő lap (vagy szükség esetén Tartási hely módosító lap) a hozzájuk tartozó kitöltési útmutatókkal együtt megtalálhatók a http://www.enar.hu/ weboldalon: a bal alsó sarokban a TIR feliratú képen kattintva az Útmutatók, bizonylatok menüpont alatt; vagy honlapunk Tagság menüjének Letölthető dokumentumok almenüpontjában.

 

Ha a tenyésztő a tenyészetkód birtokában van, akkor erre a tenyészetkódra a NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóságának (1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.) be kell jelentenie a lovat a Tartás kezdete bejelentő elnevezésű nyomtatványon. Minden állatmozgást célszerű bejelenteni, így a tenyészetből kikerülőket is a Tartás vége bejelentő elnevezésű nyomtatványon. Mindkét nyomtatvány letölthető a http://portal.nebih.gov.hu/ugyintezes/allat/nyomtatvanyok oldalról vagy honlapunkról a Letölthető dokumentumok közül. 

 

Aki mindezekkel már rendelkezik, annak csak a két megnevezett egyesületi nyomtatvány megküldése a feladata.

Elérhetőség

   

Facebook